webinar register page

I lust och nöd - webbinarium om att vårda sin partner i hemmet. Vi vill synliggöra anhörigas insatser och ofrivilliga ensamhet som kan drabba dem samt det stöd och hjälp en kan få.
I lust och nöd - webbinarium om att vårda sin partner i hemmet. Ett sätt att synliggöra anhöriga.
Tillsammans - mindre ensam, Marie-Louise Söderberg

May 10, 2022 02:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: SPF Seniorerna.